Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali DENİZLİ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Tarkan ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Hakan OZAN Sekreterya
Designneuro